Kam reikalina intrastat ataskaita?

Nuo 1993 metų, kai tik Europos Sąjungoje susiformavo bendra rinka, atsirado informacijos rinkimo sistema, kuri pavadinta — Intrastatu. Prieš tai, pagrindinis šaltinis, kuris padėjo rinkti duomenis apie statistiką buvo muitinės deklaracijos, tačiau šis formalumas liko šalims, kurios nėra ES narės. Visos Europos Sąjungos narės įsipareigojo privalomai teikti intrastato ataskaitas apie visus savo šalies prekių judėjimus į/iš kitas šalis. Tad intrastato teikimas padeda surinkti duomenis apie skirtingas ES nares, bei daryti tam tikras išvadas. Tačiau daugeliui gali kilti klausimas, kodėl yra renkami šie duomenys, nors ir visi kartu turime bendrą Europos Sąjungos rinką? Atsakymas labai paprastas — nors ir turime visi kartu bendrą rinką, tačiau bendros ekonomikos — ne. Paprastiems, su verslu nesusijusiems žmonėms intrastato ataskaitos yra neaktualios, tačiau tikslingas duomenų kaupimas ir intrastato teikimas yra svarbus vyriausybei bei verslininkams.

Kodėl tai taip svarbu valdžiai bei tiems, kuriems intrastato teikimas yra privalomas? Paprasčiausiai, intrastatas parodo duomenis, kurie vėliau suvedami į statistiką. Pastaroji ir parodo, kokia šalies ekonominė raida. Gauta statistika leidžia daryti išvadas tiek politikoje, tiek ūkio srityje, o iš to yra rašomi, sudaromi kitų metų plėtros planai ir programos. Intrastato teikimas yra duomenų šaltinis tokioms įstaigoms, kaip: Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija. Taip pat sukaupta informacija padeda Lietuvos bankui.

Kaip ir minėjome intrastato teikimas yra svarbus ir patiems verslininkams, kadangi gaunama informacija padeda darant rinkos analizes. Taip pat įvertinti prekių įvairovę, paklausą rinkoje ir žinoma pačią veiklos padėtį esamoje rinkoje. Naujai besikuriančiam verslui, tai padeda įvesti naujas idėjas tiek šalyje, tiek ir už jos ribų, rasti naujas, neišnaudotas nišas. Tai viešas šaltinis, leidžiantis kitiems puikiai vystyti verslą, planus, numatyti rizikas.

Kadangi tai vieša informacija, tai visi žmonės gali naudotis gauta informacija apie prekių įvežimą bei išvežimą iš šalies. Daugiau informacijos apie statistiką yra platinamą periodiniuose leidiniuose, taip pat Statistikos departamento svetainėje ar duomenų bazėse.

Intrastato teikimas yra visapusiškai naudingas, tačiau ataskaitos nepateikus laiku — galimos baudos bei teisminės bylos.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.